Tarieven

Wij hanteren voor onze dienstverlening vaste tarieven. In overleg is het mogelijk om in plaats van vaste tarieven een uurtarief te hanteren.

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Verzorgen financiële administratie
Ondernemingen met een omzet tot € 25.000 600
Ondernemingen met een omzet tot € 50.000 800
Ondernemingen met een omzet tot € 100.000 1.100
Ondernemingen met een omzet tot € 200.000 1.600
Ondernemingen met een omzet boven € 200.000 In overleg
Opstellen financiële rapportages
Tussentijdse rapportage bestaande uit balans, resultatenrekening en beknopte toelichting 200
Specifieke rapportages ten behoeve van uzelf of derden In overleg
Opstellen jaarrekening
Balans, resultatenrekening en toelichting, i.c.m. financiële administratie
Balans, resultatenrekening en toelichting, n.a.v. door u bijgehouden administratie
400
in overleg
Aangifte inkomstenbelasting
T-biljet voor studenten en scholieren (inclusief BTW) 40
Aangifte IB voor alleenstaanden (inclusief BTW) 70
Aangifte IB voor fiscale partners (inclusief BTW) 95
Aangifte IB voor ondernemers 200
Aangifte omzetbelasting
Verzorgen aangifte per tijdvak, i.c.m. de financiële administratie 30
Suppletie-aangifte omzetbelasting 30
Aangifte vennootschapsbelasting
Aangifte vennootschapsbelasting per vennootschap, i.c.m. financiële administratie 200
Advieswerkzaamheden (tarief per uur)
Ondersteuning bij opzetten onderneming 55
Opzetten en inrichten administratie 55
Controle van een door u gevoerde administratie 55
Fiscaal -, juridisch – en bedrijfseconomisch advies 80
Loonadministratie
Prijs op aanvraag.

Let op! Vaak is een accountant helemaal niet nodig. Quote:

De accountantscontrole is niet verplicht voor ‘kleine’ rechtspersonen. Dit zijn 
rechtspersonen die op twee opvolgende balansdata zonder onderbreking nadien 
hebben voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten
1. balanswaarde 
activa niet meer dan EUR 4.400.000
2. netto-omzet niet meer dan EUR 8.800.000
3. gemiddeld aantal werknemers minder dan 50.

Bron: cms-dsb

Geef een reactie