Werkwijze

U kunt door ons uw volledige administratie laten verzorgen, maar als u zelf uw administratie bijhoudt dan kunnen wij ook alleen de door u gewenste diensten leveren.

Als wij uw volledige administratie verzorgen, dan vragen wij van u, periodiek het volgende bij ons aan te leveren:

  • Bankafschriften
  • Per bank betaalde facturen gesorteerd op volgorde van betaling.
  • Kasbladen
  • Per kas betaalde facturen gesorteerd op volgorde van betaling.
  • Uitgeschreven facturen
  • Nog te betalen facturen

Wij verwerken uw administratie en stellen aan de hand van deze verwerking uw aangifte omzetbelasting op. Uw aangifte omzetbelasting wordt door ons elektronisch ingediend bij de belastingdienst.

Na afloop van het jaar wordt door ons opgesteld de jaarrekening, de aangifte inkomstenbelasting, indien van toepassing de aangifte vennootschapsbelasting en indien van toepassing de suppletieaangifte omzetbelasting.

Geef een reactie